Välkomna till Villa Lingan- tidigare Familjedaghemmet Lingan

Villa Lingan är en trevlig annan pedagogisk verksamhet i Viggbyholm för ca 12 st barn i åldrarna 1-6 år som genomförde sin expansion under 2017 och 2018. Vi, jag och min anställda personal finns i en stor villa med mycket utrymme för barnen. En härlig tomt med många lekredskap att utveckla motoriken i. Vi har nära till djur och natur och villan ligger där genomfartstrafiken är låg. En förskoleverksamhet enligt Lpfö med inriktning mot ekologiskt tänkande med uteveksamhet, idrott lek och rörelse, egen odling av frukt och grönt i hemlik miljö.

DSC00088.JPG DSC00598.JPG 463.JPG

MINA MÅL

animated.gif

-Alla barn ska känna sig trygga och betydelsefulla på Lingan.
-Barnens tankar och känslor ska tas på allvar så att varje barn känner sig respekterat och accepterat.
-Varje barn ska varje dag bli sett, hört, berört och bekräftat.
-Jag uppmuntrar den fria leken både ute och inne.
-Jag stimulerar barnens språkutveckling med sång, rim, ramsor, sagor i leken och den dagliga dialogen.
-Jag värdesätter mycket rörelse och motorikträning både utomhus och inomhus.
-Jag uppmuntrar barnen till att ta ansvar, visa respekt och empati.
-Jag uppmuntrar barnen till självständighet och ger dem bra självkänsla och självförtroende.
-Vi har en likabehandlingsplan på Lingan.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in