Om Lingan

DSC00896.JPG Familjedaghemmet Lingan bytte namn till Villa Lingan, från och med 1 april 2018 samt utökades till ca 12 stycken
platser för barn mellan 1-6 år med anställd personal. En förskoleverksamhet enligt Lpfö med inriktning mot ekologiskt tänkande med, uteverksamhet, idrott lek och rörelse, egen odling av frukt och grönt i hemlik miljö
Villa Lingan drivs av mig Marie Tidlund, som har lång erfarenhet av barngruppsarbete, både i skola och annan pedagogisk verksamhet.
Min utbildning är förskollärare, samt gymnastik och idrottslärarexamen på GIH, där tävlingsgrenen var konståkning. Jag har också studerat pedagogik, didaktik samt är utbildad kognitiv beteende terapeut (Steg 1), se vidare http://www.linganresursen.se

Min drivkraft i mitt jobb är att jag tycker jag har världens roligaste och bästa arbete. Jag tycker mycket om barn och är intresserad av varje barns kvalitéer. Jag ser början av ett livslångt lärande där jag har en viktig pusselbit för varje barn och familj här på Lingan.

Samarbete sker också med Pysseltrollen (Lena Asplund), vilka är ett närliggande familjedaghem.

glada_barn.jpg