Tankar och mål

-Alla barn ska känna sig trygga och betydelsefulla på Lingan.

-Barnens tankar och känslor ska tas på allvar så att varje barn känner sig respekterat och accepterat.

-Varje barn ska varje dag bli sett, hört, berört och bekräftat.

-Jag uppmuntrar den fria leken både ute och inne.

-Jag stimulerar barnens språkutveckling med sagor, sång, rim och ramsor samt i leken och den dagliga dialogen.

-Jag uppmuntrar barnen till att ta ansvar, visa respekt och empati.

-Jag uppmuntrar barnen till självständighet och ger dem bra självkänsla och självförtroende.

-Vi har en likabehandlingsplan här på Lingan.

DSC00391.JPG