Verksamhet

Verksamheten bedrivs utifrån den nya läroplanen för försklan Lpfö-98 där min strävan är att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet, samt utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Att varje barn utvecklar sin lust för både lekande och lärande, samt utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för egna uppfattningar.

Verksamheten innehåller också 3-5 års verksamhet, gymnastik i riktig gymnastiksal en gång per vecka. Musik för musikpedagog, besök i simhallen, skridskoåkning, boklån på biblioteket. Skogsmulleverksamhet i skogen samt ett flertal teaterbesök. En hel del annat smått och gott hinner vi med också såsom andra utflyktsmål t ex museer, Aquaria, Skansen mm

Pyssla i formen av måla, skapa, utveckla finns givetvis också här på Lingan

Jag tycker också om att arbeta med drama, scenisk framställninmg tillsammans med barnen. Något uppträdande per termin för föräldrar och anhöriga brukar det bli.

DSC00275.JPG

DSC00393.JPG