Föräldrasamverkan

Att ha bra kontakt med sina föräldrar tycker jag är mycket viktigt här på Lingan.
Det är en förutsättning för att jag ska kunna ta hand om barnen på ett önskvärt sätt både utifrån föräldrarnas och mina egna värderingar på barnomsorg. Givetvis står barnets väl i centrum för mig.

Vi har föräldramöte en gång per termin.

Vi har enskilda föräldrasamtal en gång per termin kring varje barn- där vi arbetar ur den sk portfoliometoden för att kunna följa varje barns utveckling på ett riktigt bra sätt.

Vi träffas alla barn och föräldrar samt andra syskon och anhöriga en gång per termin för samkväm. Ibland har vi inbjudna teatergrupper till oss, och eller så bjuder barnen på något eget framträdande. Ett roligt sätt att umgås lite extra.